Služby rozvoja budov BBSK

info@srb-bbsk.sk

O nás

Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Naša spoločnosť bola zriadená na podnet Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica dňa 28.02.2020.

Spoločnosť zabezpečuje manažment nevyužitých budov v majetku BBSK, ich revitalizáciu a využitie pre zabezpečenie poskytovania verejnoprospešných služieb, zvýšenie počtu domovov sociálnych služieb ako aj budovanie nájomných bytov.

Projekt revitalizácie budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene na sídlisku Sekier, Lipovec

Orgány spoločnosti

valné zhromaždenie

Banskobystrický samosprávny kraj ako jediný spoločník

konateľ

PhDr. Juraj Haško (životopis)

DOZORNÁ RADA

Mgr. Mikuláš Pál – predseda, člen
Ing. Martin Turčan – člen
PhDr. Ján Beljak, PhD. – člen
Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA – člen
Mgr. Michal Bagačka – člen
Ing. Peter Košík – člen

PARTNERI

Banskobystrický samosprávny kraj https://www.bbsk.sk/