Služby rozvoja budov BBSK

info@srb-bbsk.sk

Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Poslanie

Našou úlohou je zabezpečiť manažment nevyužitých budov v majetku BBSK, ich revitalizáciu a využitie pre zabezpečenie poskytovania verejnoprospešných služieb, zvýšenie počtu domovov sociálnych služieb ako aj budovanie nájomných bytov.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) založil spoločnosť s názvom Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Jej hlavnou úlohou je nájsť nové udržateľné využitie dnes nevyužívaných budov a areálov v majetku kraja, ktoré by malo zabrániť ich postupujúcej degradácii.

vizu2

Revitalizáciou týchto objektov chce BBSK zároveň vyriešiť dlhodobo pociťované deficity v potrebách života obyvateľov kraja, ako napríklad nedostatočné alebo neexistujúce verejnoprospešné služby alebo aj služby komerčného charakteru.

Cieľom revitalizácie tohto majetku je zároveň priniesť príležitosti pre spoločenský, ekonomický a socioekonomický rozvoj v okolí týchto areálov.

Spoločnosť je pod absolútnou kontrolou župy. Poslanci budú rozhodovať o tom, ktoré budovy prejdú do majetku spoločnosti, schvaľovať budú tiež prípadné prijatie úveru na ich rekonštrukciu.

Vďaka založeniu novej právnej entity, ktorá zabezpečí financovanie, revitalizáciu aj manažment procesov s ňou spojených, sa nebude zvyšovať zadlženosť BBSK.

Zdroje na rekonštrukciu jednotlivých budov by kraj mohol čerpať z komerčných úverov, zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo v prípade vhodnej výzvy aj z eurofondov. Medzi základné ciele, ktoré by župa chcela v prípade nevyužívaných areálov dosiahnuť, patrí zníženie nákladov na zabezpečenie poskytovania verejnoprospešných služieb, zvýšenie počtu domovov sociálnych služieb a ponuky nájomných bytov.