Služby rozvoja budov BBSK

info@srb-bbsk.sk

DOKUMENTY

Základné dokumenty

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 09643/2022 zo dňa 22.09.2022

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

zmluvy

DátumNázov zmluvyDodávateľObjednávateľSumaLink
08.11. 2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2022Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0,00 €
30.11. 2022Zmluva o dielo č. 18/2022Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.14 915,73 €
29.07. 2022Dohoda o prevode práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 154/2019/ODDSM zo dňa 03.04.2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 17.07.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.11.2020Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.Banskobystrický samosprávny kraj0,00 €
23.09. 2022Zmluva o dielo č. 14/2022Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.28943,35 €
22.12. 2022Dodatok č. 1 k zmluve č. 690/2018/ZV zo dňa 11.12.2018STEFE Zvolen, s.r.o.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0,00 €
28.12. 2022Zmluva o výkone funkcie konateľaBanskobystrický samosprávny krajSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0,00 €
02.02. 2023Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 1471/2022MAGNA ENERGIA, a.s.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0,00 €
15.12. 2022Zmluva o platobnej karte 1/2022Slovenská sporiteľňa, a. s.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0,00 €
10.02. 2023Zmluva o dielo č. 1/2023Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.16 972,64 €
21.02. 2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 0,00 €
01.03. 2023Zmluva o poskytovaní služieb č. 2120038BBX s.r.o.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.231,00 €
23.02. 2023Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnikSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 6 809,94 €
06.04. 2023Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavyStredoslovenská distribučná, a.s.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
05.06. 2023Kúpna zmluva č. 323/2023 ODDVPBanskobystrický samosprávny krajSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.85,00 €
26.06. 2023Zmluva o dielo SRB BBSK – PETROSTAVPETROSTAV SKSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 29 785,00 €
25.07. 2023Mandátna zmluvaIng. arch. Miroslav HrčkaSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0
12.10. 2023Zmluva o dielo a Licenčná zmluvaElena ČániováSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.9900
19.10. 2023Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraDohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.300
19.12. 2023N2/2023 – Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.SWOT spol. s r.o.1193,24
19.10. 2023N1/2023 – Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.Lienka Pomáha, n.o.17 254,17 €
10.01. 2024Zmluva na výrub drevínTomáš BrožSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.4900
25.01. 2024NZ1/2024 – Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.Tomáš Lakatos – EMILIA1 193,24 €
02.03. 2024NZ2/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.LTM Service & Consulting, s.r.o.3 133,86 €
13.02. 2024NZ3/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluveSlužby rozvoja budov BBSK, s.r.o.Claudia Gergeľová – Claudicuts 1 133,66 €
5.3.2024NZ4/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve LTM Service & Consulting, s.r.o.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. 1 749,88 €
05.03.2024NZ5/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluveLTM Service & Consulting, s.r.o.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.1 232,44 €
07.03.2024Rámcová zmluva treasurySlovenská sporiteľňa, a.s.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.0
16.04.2024Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.06.2023PETROSTAV SK, s.r.o.Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Účtovné závierky

Účtovné závierky organizácie za celé obdobie

Účtovná závierka k 31.12.2022

Účtovná závierka k 31.12.2021

Účtovná závierka k 31.12.2020

Správy o hospodárení

Záverečný účet BBSK 2022

Záverečný účet BBSK 2021