Služby rozvoja budov BBSK

info@srb-bbsk.sk

KONTAKT

Sídlo

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Pracovisko

Komenského 12
974 01 Banská Bystrica

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
08:00 h – 16:00 h

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK47 0900 0000 0051 6641 6164
SWIFT: GIBASKBX

IČO / DIČ / IČ DPH

IČO: 52 933 512
DIČ: 2121214678
IČ DPH: SK2121214678

ORSR

Zápis: Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka č. 38394/S
Ku dňu: 28.2.2020
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontakty

PhDr. Juraj Haško – konateľ

+421 947 923 904
info@srb-bbsk.sk